kilár istván szobrász, grafikusElőszó
Életrajz
Aktualitások, média
Barátok, támogatók
Alkotások
Kapcsolatkilar
Felgyorsult világunkban, amely egyre kevesebb lehetőséget nyújt, és egyre kevesebb igényt támaszt az elmélyült munkára, mind nagyobb teret engedve a felületességnek, a zűrzavarnak az élet minden területén, beleértve ebbe a művészetet is, korunk alkotói közt szerencsére – Román József szavait idézve – «akadnak még néhányan, akik igyekeznek valamiféle rendet teremteni önmagukban és a világban...». Kilár István közéjük tartozik: rend van a lelkében, rend van körülötte. Tiszteli a tiszta művészet szabályait, ragaszkodik a szabad gondolkodás jogához, nem hajlik meg sem ideológiai, sem piaci elvárások előtt, és nem akarja kiszolgálni a közízlést sem. Anyagot formáló kezének mozdulatait a tudatalattijából felszínre törő, egymásra rakódott élmények, tapasztalatok, gondolatok és a mindenkori jelen hozzájuk társuló elmélkedései, érzései vezérlik. Munkásságát a szabadság fegyelme, a fegyelem szabadsága jellemzi. 


kilarAz őszinte és igazán mélyről fakadó alkotásban, akár a művész szándéka ellenére is, mindig megjelenik saját tükörképe. Így van ez Kilár István művei esetében is. Minden felesleges részlettől mentes, csak a lényegre összpontosító, letisztult szobrai tökéletes összhangban vannak alkotójuk nemes értelemben vett egyszerűségével. Kilár éppoly zárkózott, mint gránitba, fába faragott tömbszobrai, de ahogy e szobrok tereket formáló áttörései elvezetik a figyelmes nézőt a formától a szellemi tartalomig, úgy nyílik meg ő is a felé őszintén közeledők előtt. Szobrai higgadtan nyugodtak és szelídek, mint alkotójuk. Még háromszögeinek hegyes csúcsaiban sem érzünk semmi fenyegetőt, semmi agresszivitást, rögtön megértjük, hogy nála ezek magasságok felé mutató, filozofikus töltetű jelzések. A négyzetek, körök, gömbök és háromszögek Kilár esetében nem egy konstruktivista művész formai eszközei, hanem a kozmikus világegyetem szimbólumai. A szobraiba vésett jelekben pedig az fogalmazódik meg, hogy a bolygók, a Nap, a Hold szerepének, univerzumunk kialakulásának megértésén túlmenően gondolkodását a láthatatlan erők és a tudomány eszközeivel megmagyarázhatatlan jelenségek is erősen lefoglalják. Kilár István alkotásaival diszkréten arra invitál bennünket, hogy kísérjük őt el az emberiséget időtlen idők óta foglalkoztató immateriális világ végtelen és rejtélyes dimenzióiba.

 

Cserba Júlia

2011. február

 www.kilar.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!